• هفته نامه خبری رایزنی فرهنگی – برلین شماره ۴۵۳ – ۲۵ آذر ماه ۹۸

    نگاهی به فعالیت‌های هفت موسسه الهیات اسلامی در آلمان با حضور ۵۰ مرکز و سازمان آلمانی‌زبان؛ نخستین نمایشگاه آموزش اسلامی در کلن برگزار شد براساس تصمیم جدید وزارت ادغام ایالت نوردراین-وستفالن؛ ممنوعیت پوشیدن روسری در مدارس ابتدایی و مهدکودک‌ها منتفی…